Home · BETONOVÉ PODLAHY · Betonové podlahy

Betonové podlahy
CEMENTOVÉ POTĚRY
, tato desetiletími prověřená technologie pochozích hrubých podlah, nabízejí řadu unikátních výhod a tedy představují IDEÁLNÍ PODKLAD PRO VAŠE PODLAHY.

Provádějí se jako
- připojené k podkladu pevnostním můstkem,
- oddělené od podkladu separační folií,
- plovoucí na vhodné akustické / tepelné izolaci.

Díky své masivnosti a cementovému pojivu poskytují
- zvýšený akustický útlum, optimalizovaný dle skladby,
- odolnost vůči vodě a vlhkosti, neomezenou životnost
- požární odolnost, nehořlavost,
- naprostou hygienickou nezávadnost, bezzápachovost,
- nejvyšší komfort užívání.

Zavlhlá směs s polypropylénovými vlákny umožňuje
- omezit smršťování potěrů a zabránit tak tvorbě trhlin,
- minimální tloušťku 40mm (plovoucí potěry 50mm) bez kari sítí,
- provádět potěry ve spádu.

Při vyztužení kari sítí, standartně 4/100/100 lze
- zvýšit únosnost potěru dle požadavku projektu
- snížit minimální tloušťku plovoucích potěrů až na 45mm
- omezeně pojízdné potěry automobily do 3,5t do jednoduchých garáží.

Moderní receptury s různým plnivem a příměsemi umožňují
- zkrátit zrání z 28 dnů až na 1 den, pochůznost po 3 hodinách,
- snížit minimální tloušťku připojených cementových potěrů až na 20mm,
- instalovat podlahové topení do plovoucích cementových potěrů

Mísení směsi přímo na stavbě a její doprava až do vzdálenosti 140 m hydraulickou mísící pumpou zajišťuje
- operativní flexibilní postup prací dle požadavků stavby,
- pokládku v zatepleném prostoru do min. venkovní teploty -5°C,
- nepřekonatelnou cenovou výhodnost pro stavby všech velikostí.


Zhlazení povrchu rotační diskovou hladičkou zaručuje

- splnění nejpřísnějších požadavků na rovinnost dle ČSN 74 4505,
- pokládku dlažeb, koberců, dřevěných podlah přímo na cementový potěr.


28.06.2011. 10:19