Home · CEMENTOVÉ POTĚRY · Cementové potěry

Cementové potěry
cementové potěry ze zavlhlých směsí
 

Jak realizovat podlahu a zajistit její požadovanou kročejovou akustickou a tepelnou izolaci a dostatečnou rovinatost pro pokládku dalších vrstev? Vedle tradičních výrobců suchých směsí dodávaných v pytlích se nabízí možnost použití čerstvých cementových potěrových podlahových směsí, které jsou vyráběny na stavbě a dopravovány na místo pokládky mísicím čerpadlem, kde jsou odborně ukládány a strojně hlazeny. Tyto cementové potěry přinášejí urychlení výstavby, snížení nákladů na stavbu, zvýšení kvality stavebního díla a při zadání specializované firmě v neposlední řadě i jednoduchost provádění.

Použití cementových potěrů představuje rozšiřující se trend klasické technologie staveb. Díky této technologii dosáhneme potřebné kvality podlah a ušetříme. Cementový potěr bychom mohli rozdělit na připojený potěr, který je bezprostředně spojený s podkladem v celé ploše tak, že je vyloučen vzájemný vodorovný posun. Oproti tomu oddělený potěr na separační vrstvě je v celé ploše oddělený od podkladu fólií tak, že je umožněn vzájemný posun. Tato provedení se používají pro podlahy bez nároků na zvýšenou neprůzvučnost. A v poslední řadě jde o potěr plovoucí v celé ploše, oddělený od podkladu izolační tepelnou nebo akustickou vrstvou zajišťující kročejovou i vzduchovou neprůzvučnost celé konstrukce.

Kde potěr použít?
Potěry na bázi cementu jsou vhodné pro všechny běžné typy podlah, pro podlahové vytápění i pro podlahy ve vlhkých provozech. Při správné odborné aplikaci mají povrchy požadovanou rovinnost a jsou vyhovující pro kladení následných finálních vrstev podlah. Nabízí nám nejvyšší komfort užívání s téměř neomezenou životností, požární odolností a hygienickou nezávadností. Pevnost potěrů je dána druhem výztuže, recepturou směsi a způsobem zpracování.

Jak vypadá zpracování potěru
Směs je vyráběna na stavbě a na místo pokládky dopravována mísicím hydraulickým čerpadlem až do vzdálenosti 140 m. Pokud vrstva potěru nepřesáhne 150 mm, hutní se ručně, v ostatních případech se používá hutnění vibrační latí.
Podle okolností a přání zákazníka lze upravit podlahu do roviny nebo do spádu. Musí být respektovány dilatační spáry v nosné konstrukci. Povrch se dále strojně hladí.
První dva dny po zhotovení se musí potěr udržovat vlhký, je nutné chránit ho před průvanem a sluncem. Po dobu tří dnů se nesmí na plochu vstupovat. Po uplynutí sedmi dnů je možné provádět lehké stavební práce. Plná zátěž se doporučuje až po vyzrání betonu, což je třicet dnů. Následné vrstvy je možno pokládat až po vyzrání potěru. Při pokládce podlahovin je nutné dbát na to, aby potěr nebyl mechanicky či chemicky poškozen.
Základem úspěchu je dodržení podmínek, za kterých je možno s potěrem pracovat. Teplota by měla dosahovat minimálně 5 °C po dobu alespoň jednoho týdne.

Trhliny v betonových podlahách
Vznik smršťovacích trhlin v betonových konstrukcích je jednou z největších přirozených slabin cementem pojených materiálů. Trhlinou rozumíme vlásečnicové, částečné rozdělení materiálu, jež nemá bezprostřední vliv na užitnou funkci potěru, může však omezit životnost podlahy. V průběhu zrání, zejména během prvního týdne po položení, dochází k procesu volného smršťování potěrové směsi, což vyvolá vnitřní napětí a v jeho důsledku vznikne vlásečnicová trhlina. Tato trhlina se může časem zatěžováním podlahy rozšířit a vyvolat prasklinu v celé tloušťce potěru. Praskliny v potěru je poté nutno opravit jejich „sešitím“. Provedou se příčné řezy kolmo na směr trhlin, do nich se vloží ocelový drát a poté se rýhy zalijí epoxidovou pryskyřicí. Zabránění vzniku smršťovacích trhlin má proto velký praktický význam. Z tohoto důvodu odborné firmy do cementových potěrů vždy přimíchávají speciální rozptýlenou výztuž z polypropylénových vláken, jež zásadně zlepšují houževnatost a homogenitu potěrové směsi a efektivně tak zabraňují právě vzniku smršťovacích trhlin. Dále je třeba důsledně provádět vlhčení čerstvých potěrů, nebo potěry zakrýt na cca 1 týden neprodyšnou PE folií a zabránit tak jejich rychlému povrchovému vysychání.

Moderní receptury
Moderní receptury umožňují přidat do směsi lehké plnivo a tím podlahu výrazně odlehčit. K těmto účelům se používá polystyren, liapor a perlit. Podstatně zkrátit se může i doba zrání z třiceti dnů až na jeden den s pochůzností již za tři hodiny. Tato varianta se využívá zejména tam, kde není možno omezit provoz na tak dlouhou dobu.
Berte v úvahu, že cementový potěr je podklad pro finální pochozí podlahové krytiny. Bez další povrchové úpravy je prašný a nasákavý. Venkovní potěry například na balkonech a terasách musíte dokonale chránit před působením přímého slunce, vlhkosti a mrazu vhodnou stěrkovou hydroizolací a tepelnou izolací.
Cementové potěry přinášejí velký pokrok do oblasti realizace staveb. Společnost ESTRA stavební s.r.o. přináší desetiletími prověřenou technologii cementových potěrů pro vaši stavbu jakéhokoli rozsahu.


19.09.2008. 13:37

Komentáře

Článek nebyl komentován.

Přidat komentář

* = povinné

:

:

:


4 + 7 =