Home · O NÁS · PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

ESTRA stavební s.r.o., specialista na betonové podlahy, dodává kompletní skladby hrubých podlah optimalizované dle zadání zákazníka a konkrétního projektu.
 
ESTRA stavební s.r.o. vznikla v roce 2000 a má& zkušenosti z provedení přes 1.000.000 m2 betonových podlah v České Republice od roku 1998. Roční výkon firmy přesahuje 120.000 m2 betonových podlah, při obratu zhruba 50.000.000,- Kč. Naše firma disponuje toho 5-ti ucelenými odbornými četami betonářů spolu s pracovníky pro pokládku podkladních vrstev, zkušenými techniky a inženýry, servisními mechaniky a pochopitelně plným technickým zabezpečením a vybavením
stavební mechanizací.
 
Společnost ESTRA stavební s.r.o. dodává betonové podlahy, potěry a stěrky všech tlouštěk, a to pochozí, pojízdné, lehčené, ve spádu atd., včetně kompletní skladby podlahových vrstev jako plovoucí, tj. nejčastěji cementový potěr tl. 50-60mm, separační PE fólie, kročejová izolace, ev. pískové lože nebo polystyrenbeton pro vyrovnání výšek podkladu a vedení instalací, nebo jako připojené přímo k betonovému podkladu pevnostním můstkem, případně oddělené od podkladu PE folií. Skladbu plovoucích podlah je možno upravit pro vložení instalací podlahového topení do potěru. Konkrétní skladba vychází vždy z požadavků zákazníka, respektive projektu.
 
Cementové potěry provádíme speciální technologií, což nám umožňuje dosahovat vysokého kvalitativního standartu a rovinnosti vyhovující normám ČSN i DIN.
 
Používáme kvalitní suroviny, speciálně vybrané pro dané účely na základě vlastních receptur a technologických postupů případně dle receptur zákazníka, vždy ve spolupráci s autorizovanými odborníky. Potěrové směsi vyrábíme přímo na stavbě a dopravujeme na místo uložení až do vzdálenosti 140 m (vodorovně i svisle) našimi speciálně pro tyto účely konstruovanými osvědčenými mísícími hydraulickými pumpami ESTROMAT, ESTRICHBOY, MIXOKRET, lehčené pěnobetony a polystyrenbetony, mísícími šroubovými dopravníky HYDROSOL. Těžké betonové podlahy provádíme z konstrukčního transportního betonu, stěrky z pytlovaných suchých směsí. Pevnost potěrů je dána recepturou betonové směsi, druhem výztuže a způsobem zpracování.
 
Požadovanou rovinnost zajišťujeme pomocí rotačních laserových přístrojů. Prořezání dilatačních spár provádíme řezačkou spár s diamantovým kotoučem. Výsledný povrch je dán mírou zahlazení diskovou nebo vrtulovou hladičkou, frakcí kameniva, případně použitým vsypem. Může být hrubý vyhlazený až kletovaný dle přání zákazníka, respektive dle předpokládané podlahové krytiny.
Provedené potěry jsou omezeně pochozí po 24 hodinách, pro správné vyzrání betonu překrýváme potěry po dobu zrání námi dodávanou fólií.
 
ESTRA stavební s.r.o. ve spolupráci s renomovanými dodavateli materiálů z Evropy a USA nově dodává DEKORATIVNÍ BAREVNÉ BROUŠENÉ CEMENTOVÉ PODLAHY všech tlouštěk, barev, vzorů v závislosti na použitém přírodním či umělém kamenivu, typu pojiva, a to pochozí i pojízdné. Podle požadavku zákazníka, kreativních představ architekta a technických parametrů projektu pro novostavby i rekonstrukce nabízíme:
dekorativní barevné broušené betonové mazaniny tloušťky od 80mm barvené vodními lazurami a povrchově upravené krystalizací pro mimořádnou odolnost a lesk, vhodnou i pro renovace povrchů do průmyslových hal, garáží a podobně
dekorativní barevné broušené cementové stěrky tloušťky 5 – 15 mm s možností vysoce působivého oblého umělého kameniva a rozmanitými povrchovými úpravami
přírodní lité teraco tloušťky 10 – 30 mm s rozmanitými povrchovými úpravami
 

11.10.2010. 13:32