Home · Úvodní slovo

Úvodní slovo

CEMENTOVÉ POTĚRY,tato desetiletími prověřená technologie pochozích hrubých podlah, nabízejí řadu unikátních výhod a tedy představují
IDEÁLNÍ PODKLAD PRO VAŠE PODLAHY.
 
Provádějí se jako
·připojené k podkladu pevnostním můstkem
·oddělené od podkladu separační folií
·plovoucí na vhodné akustické / tepelné izolaci.
Díky své masivnosti a cementovému pojivu poskytují
·zvýšený akustický útlum, optimalizovaný dle skladby
·odolnost vůči vodě a vlhkosti, neomezenou životnost
·požární odolnost, nehořlavost
·naprostou hygienickou nezávadnost, bezzápachovost
·nejvyšší komfort užívání
Zavlhlá směs s polypropylénovými vlákny umožňuje
·omezit smršťování potěrů a zabránit tak tvorbě trhlin
·minimální tloušťku 40mm (plovoucí potěry 50mm) bez kari sítí 
·provádět potěry ve spádu
Při vyztužení kari sítí, standardně 4/100/100mm lze
·zvýšit únosnost potěrů dle požadavku projektu
·snížit minimální tloušťku plovoucích potěrů na 45mm
·provádět omezeně pojízdné (pro auta do 3,5t) podlahy do jednoduchých garáží.
Moderní receptury s různým plnivem a příměsemi umožňují
·lehčené potěry (pěno-, polystyren-, keramzit-, liapor-, perlitbeton)
·zkrátit zrání z 28 dnů až na 1 den, pochůznost po 3 hodinách. 
·snížit minimální tloušťku připojených cementových potěrů až na 20mm
·instalovat podlahové topení do plovoucích cementových potěrů
Mísení směsi přímo na stavbě a její doprava až do vzdálenosti 140 m hydraulickou mísící pumpou zajišťuje
·operativní flexibilní postup prací dle požadavků stavby
·výkon až 250 m2/ četa / den
·pokládku v zatepleném prostoru do min. venkovní teploty –5°C
·nepřekonatelnou cenovou výhodnost pro stavby všech velikostí
Zhlazení povrchu rotační diskovou hladičkou zaručuje
·splnění nejpřísnějších požadavků na rovinnost dle ČSN 74 4505
·pokládku dlažeb, koberců, dřevěných podlah přímo na cementový potěr
 
ESTRA stavební s.r.o., specialista na cementové potěry, dodává kompletní skladby hrubých podlah optimalizované dle zadání zákazníka a konkrétního projektu .
 
Firma ESTRA stavební s.r.o.vznikla v roce 2000. Naše zkušenosti představuje přes 750.000 m2 betonových podlah provedených v České Republice od roku 1998. Roční výkon firmy přesahuje 120.000 m2 betonových podlah, při obratu zhruba 50.000.000,- Kč. Naše firma disponuje toho času 5-ti ucelenými odbornými četami betonářů spolu s pracovníky pro pokládku podkladních vrstev, zkušenými techniky a inženýry, servisními mechaniky a pochopitelně plným technickým zabezpečením a vybavením stavební mechanizací.
Firma ESTRA stavební s.r.o. dodává betonové podlahy, potěry a stěrky všech tlouštěk, a to pochozí, pojízdné, lehčené, ve spádu atd., včetně kompletní skladby podlahových vrstev jako plovoucí, tj. nejčastěji cementový potěr tl. 50-60mm, separační PE fólie, kročejová izolace, ev. pískové lože nebo polystyrenbeton pro vyrovnání výšek podkladu a vedení instalací, nebo jako připojené přímo k betonovému podkladu pevnostním můstkem, případně oddělené od podkladu PE folií. Skladbu plovoucích podlah je možno upravit pro vložení instalací podlahového topení do potěru. Konkrétní skladba vychází vždy z požadavků zákazníka, respektive projektu.
Cementové potěry provádíme speciální technologií, což nám umožňuje dosahovat vysokého kvalitativního standartu a rovinnosti vyhovující normám ČSN i DIN.
Používáme kvalitní suroviny, speciálně vybrané pro dané účely na základě vlastních receptur a technologických postupů případně dle receptur zákazníka vždy ve spolupráci s autorizovanými odborníky. Potěrové směsi vyrábíme přímo na stavbě a dopravujeme na místo uložení až do vzdálenosti 140 m (vodorovně i svisle) našimi speciálně pro tyto účely konstruovanými osvědčenýmiu mísícími hydraulickými pumpami estromat, ESTRICHBOY, MIXOKRET, lehčené pěnobetony a polystyrenbetony pak mísícími šroubovými dopravníky HYDROSOL, Těžké betonové podlahy provádíme z konstrukčního transportního betonu, stěrky z pytlovaných suchých směsí. Pevnost potěrů je dána recepturou betonové směsi, druhem výztuže a způsobem zpracování.
Požadovanou rovinnost zajišťujeme pomocí rotačních laserových přístrojů. Prořezání dilatačních spár provádíme řezačkou spár s diamantovým kotoučem. Výsledný povrch je dán mírou zahlazení diskovou nebo vrtulovou hladičkou, frakcí kameniva, případně použitým vsypem. Může být hrubý vyhlazený až kletovaný dle přání zákazníka respektive dle předpokládané podlahové krytiny.
Provedené potěry jsou omezeně pochozí po 24 hodinách, pro správné vyzrání betonu překrýváme potěry po dobu zrání námi dodávanou fólií.
 
 
Praha 13.11. 2007
Ing.arch. Martin Cikhart, jednatel