Home · KE STAŽENÍ · prezenční listina

Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Seznámení s riziky možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
 
Informace o rizicích možného ohrožení bezpečnosti a zdraví dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb v úplném platném znění č. 126/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů - § 132. odst. 4.
Osnova školení – viz. informace o rizicích fi ……………………….., z …………….. a je nedílnou součástí prezenční listiny. Vědomosti účastníků školení byly ověřeny pohovorem.
Prezenční listinu, osnovu školení, vede zaměstnavatel jako povinnou dokumentaci BOZP.
 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s předpisy uvedenými v osnově školení a že moje vědomosti byly ověřeny. Předpisům rozumím a budu je dodržovat.
 

Datum školení : ……………………                                        Délka školení : …………1,5…hodin
 

Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
Odbor
Pracovní zařazení
Podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zaměstnavatel :…………………………                           Školitel :………………………………..

                        (razítko,podpis)                                               (razítko,podpis)
 

21.09.2010. 10:08